Over Ons

Raadgevend Ingenieursburo van Nunen b.v. sinds 1960

Raadgevend Ingenieursburo van Nunen is een klein, persoonlijk en onafhankelijk constructief adviesbureau dat is opgericht in 1960. In meer dan 60 jaar is er brede kennis opgebouwd op het gebied van bouwkundige alsmede civieltechnische projecten, dit wordt tevens nog steeds verbeterd en uitgebreid. Bouwputten, binnenstedelijk bouwen, renovatie, woongebouwen, utiliteitsbouw, hoogbouw, villa’s, wij deinzen nergens voor terug. Indien er wordt geappelleerd aan inventiviteit dan voelen wij ons in ons element. Met een integrale aanpak van fundering en bovenbouw wordt men geheel ontzorgt.

Als constructieve adviseurs zitten wij vanaf het schetsontwerp tot en met het uitvoeringsontwerp aan tafel. Doordat wij het gehele bouwproject tot in detail uitwerken kunnen wij met respect voor architectuur, bouwtechniek en uitvoering komen tot een zeer economisch ontwerp.

Kenmerkende pijlers:
+ Integrale aanpak onder- en bovenbouw
+ Brede constructieve kennis
+ Economisch en duurzaam ontwerpen