Disclaimer

Gegevens worden vrijblijvend ter beschikking gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijke voor eventuele maatvoeringsverschillen. De informatie in het elektronisch bericht is strikt privé, vertrouwelijk en is enkel bedoeld voor de geadresseerde. In het geval u per vergissing een boodschap ontvangt, verbieden we reproductie, distributie of het gebruik van de boodschap. Informeer de afzender door de boodschap terug te zenden en verwijder de boodschap ongeopend of gekopieerd. Boodschappen en bijlagen zijn gescand voor alle ons bekende virussen. Als deze boodschap een bijlage bevat dat is voorzien van een wachtwoord, dan zijn ze niet gescand voor virussen door Ingenieursburo Van Nunen B.V. mail domein. Scan altijd de bijlagen voordat u ze opent.