Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen

Gevoel voor bouwtechniek en uitvoering. We begeleiden het project van het begin tot het einde en denken graag mee met alle oplossingen.

Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen

Gevoel voor bouwtechniek en uitvoering. We begeleiden het project van het begin tot het einde en denken graag mee met alle oplossingen.

Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen

Gevoel voor bouwtechniek en uitvoering. We begeleiden het project van het begin tot het einde en denken graag mee met alle oplossingen.

Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen

Gevoel voor bouwtechniek en uitvoering. We begeleiden het project van het begin tot het einde en denken graag mee met alle oplossingen.

Vacatures

Wij zijn altijd benieuwd naar talent. Tevens zijn wij voorstanders van intiatiefnemers. Neem een kijkje bij onze vacatures om te kijken of we een match hebben!

Een onafhankelijk buro met adviseurs op een breed constructief speelveld. Wij adviseren en begeleiden de bouwsector bij diverse projecten als nieuwbouw-, renovatie- en civieltechnische uitdagingen. Altijd met respect voor architectuur, oog voor uitvoering en bouwtechniek. Met een integrale aanpak van fundering en bovenbouw ontzorgen we u geheel. Deze aanpak leidt tevens tot de meest economische oplossing.

Een gewogen mix van civieltechnische en bouwkundige kennis maakt het mogelijk dat we vakgebieden combineren bij het bestuderen van probleemstellingen.

In het geval dat er wordt geappelleerd aan inventiviteit voelen wij ons in ons element, vanzelfsprekend gaan we geen enkel rekentechnisch probleem uit de weg.

Neem contact met ons op

Bij vragen staan wij graag voor u klaar.